strona główna  |  mapa serwisu  
RiskCon

       Inżynierskie Biuro Analiz Zagrożeń i Oceny Ryzyka

RiskCon na FacebookuRiskCon na Google +RiskCon na YouTube

Analizy i opracowania  
 
Oferujemy opracowanie:
 
Instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, zawierającymi w szczególności:
 
1)   charakterystykę urządzeń energetycznych;
 
2)   opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań;
 
3)   zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem;
 
4)   opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia
energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia;
 
5)   zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia;
 
6)   wymagania w zakresie konserwacji, napraw, remontów urządzeń energetycznych oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów;
 
7)   wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych dla danej grupy urządzeń energetycznych, obiektów oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia;
 
8)   identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego;
 
9)   organizację prac eksploatacyjnych;
 
10)  wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, zwanych dalej "środkami ochronnymi".
 
Instrukcje wykonujemy zgodnie z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2013 r.)
     
 

Masz jakieś pytania
lub wątpliwości?

 

 
 

 Zapraszamy do kontaktu

 

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Szkolenie - ratownictwo chemiczne