strona główna  |  mapa serwisu  
RiskCon

       Inżynierskie Biuro Analiz Zagrożeń i Oceny Ryzyka

RiskCon na FacebookuRiskCon na Google +RiskCon na YouTube

Aktualności  
 

Nowa usługa w RiskCon - symulator pożaru

Symulator pożaruSymulator pożaruSymulator pożaru


Celem naszych szkoleń jest prze­ła­ma­nie opo­rów uży­cia gaśnicy, naby­cie wie­dzy i umie­jęt­no­ści prak­tycz­nej obsługi oraz wła­ści­wego doboru sprzętu gaszą­cego.

Podczas szkolenia kursanci ćwiczą techniki gaszenia, typowych pożarów występujących podczas pracy w pierwszej fazie ich rozwoju. Omawiamy i ćwiczymy zasady postępowania, ewakuacji i zawiadamiania Państwowej Straży Pożarnej.


Oferujemy:

- Praktyczne szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników

- Praktyczne szkolenie przeciwpożarowe dla osób wyznaczonych do ewakuacji zwalczania

  pożarów

- Ćwiczenia ewakuacji

- Pokazy gaszenia w ramach organizowanych Dni Bezpieczeństwa


Zapoznaj się ze szczegółami oferty -  www.symulatorpozaru.pl

     
 

Masz jakieś pytania
lub wątpliwości?

 

 
 

 Zapraszamy do kontaktu